Акційна форма

Анкета учасника
Прізвище та Ім'я * Дуже важливо правильно вказувати Прізвище та Ім'я
Чоловік Жінка
Рік народження * Нагадуємо, в акціі беруть участь особи, які досягли повноліття (18 років)
Email *
Телефон *
Умови акції

Розіграш велосипеду Trek 2018 Marlin 7 від дистриб'ютора Trek Bicycle в Україні.

1. Загальні умови

1.1. Розіграш проводиться серед Учасників, які виконали умови даного Положення.
1.2. Заявки на участь у Розіграші приймаються до 4 березня 2018 року включно року шляхом заповнення Анкети учасника Розіграшу на сторінці www.ukrbike.com.ua/akcijna-forma.html
1.3. Розіграш призу відбудеться на міжнародній велосипедній виставці "Bike Expo 2018" 4-ого березня о 13:00 на стенді Trek Bicycle за допомогою інтернет-ресурсу www.random.org. Результати будуть опубліковані на сайті ukrbike.com.ua та velokyiv.com, а також у соціальній мережі.

2. Умови участі.

2.1. До участі в Розіграшу допускаються особи, які досягли віку 18 років, громадяни України. Учасниками не можуть бути співробітники та представники Організатора, члени їх сімей.
2.2. Учасник не може передавати та/або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Розіграші третій особі (особам).
2.3. При проведенні розіграшу призу, для позначення учасника буде використовуватися реєстраційний номер анкети учасника.

3. Порядок проведення розіграшу. Права та обов'язки Організатора.
3.1. Розіграш призів буде проведено о 13:00, 4-ого березня 2018 року на міжнародній велосипедній виставці "Bike Expo 2018" у Києві на стенді Trek Bicycle
3.2. Згідно з умовами буде розіграно Велосипед Trek 2018 Marlin 7
3.3. Організатор гарантує, що процедура вибору Переможців заснована на випадковому виборі.
3.4. Для обрання переможця під час процедури розіграшу, можуть бути залучені будь-які особи. Переможець буде повідомлений про результати Розіграшу по телефону під час розіграшу.
3.6. Публікація підсумків розіграшу буде здійснена протягом 2 (двох) календарних днів з моменту проведення відповідного розіграшу, на сайті Організатора за адресою ukrbike.com.ua.

4. Порядок і терміни отримання виграшів. Особливі умови
4.1. Приз можна отримати тільки особисто. Для отримання подарунка необхідно надати паспорт громадянина України. Якщо обраний переможець не буде відповідати умовам правил розіграшу згідно розділу 2, розіграш буде проводитися повторно до тих пір, доки не буде визначено переможця згідно умов проведення розіграшу.
4.2. Встановлені виграші не обмінюються і не можуть бути замінені грошовим еквівалентом.
4.3. Організатор гарантує, що всі призи є новими і на момент їх передачі власникам знаходяться в справному стані і готові для експлуатації відповідно до їх цільового призначення. Зобов'язання Організатора щодо якості виграшів обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. Цілісність і функціональна придатність виграшів повинна перевірятися Учасниками безпосередньо при отриманні виграшу. Зовнішній вигляд оригінальних виграшів може відрізнятися від їх зображення в рекламних матеріалах
4.4. Призовий фонд складається з: Велосипед Trek 2018 Marlin 7. Колір та розмір даної моделі переможець зможе обрати на власний смак.

5. Інші умови Акції

5.1. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців.

5.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними правилами та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення учасником цих правил або відмова учасника від належного виконання цих правил (в т.ч. механіки, порядку та строків проведення та/або отримання заохочення тощо) вважається відмовою учасника від участі та отримання призу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
5.3. Результати розіграшу є остаточними і оскарженню не підлягають.
5.4. Беручи участь у Розіграші кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, в тому числі на обробку персональних даних, Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.
5.5 Моментом прийняття умов даних Правил вважається підтвердження реєстрації на сторінці анкети Організатора Розіграшу.
5.6. Учасник Розіграшу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на учать у Розіграші.

З умовами акції ознайомлений

Розповідай друзям про розіграш

Зворотній зв`язок